Search
Close this search box.

HealthRising: Ron Davis får (äntligen) sitt anslag!

Denna #OMFScienceWednesday delar vi den spännande nyheten att dr Ron Davis och hans team har fått ett femårigt anslag från NIH på totalt 3,9 miljoner dollar, varav 2,5 miljoner går till forskning och resten går till Stanforduniversitetets omkostnader. (NIH betalar alltid universitet deras “omkostnader eller indirekta “ kostnader utöver den anslagssumma som ansökan gällde.)

Anslaget är till studier av “molekulär och singelcell-immunologi” i ME / CFS för att “blottlägga den immunologiska basen I ME / CFS. Tack ti

ll Cort Johnson för hans fina artikel för att förklara anslaget. (Läs hela artikeln här: http://bit.ly/2tGYXtH.)

Ibland blir det vinst vid tredje försöket. Ron Davis har fått (och blivit nekad) många NIH-anslag men till och med han var chockad av svaret på några av hans första försök att få ett anslag

från NIH för kroniskt trötthetssyndrom (ME / CFS).

Men den här gången levererade NIH. Davis första försök till NINDS granskningspanel avslogs av granskare som vägrade att ens bedöma anslaget. Hans andra försök att få ett ME / CFS-center från NIH möttes med en så konstig  respons att han gick inför en NIH-kommitte för att protestera. Hans tredje försök, tydligen det första genom granskningskommitten för anslag för ME / CFS (Special Emphasis Panel [ZRG1-CFS-M (80)S]), lyckades som väl var.

Det stora fleråriga RO1-anslaget på flera miljoner dollar till Stanford Genome Center kallat “molekulär och singelcell-immunologi i ME / CFS” varar I fem år och betalar ut häftiga 745 000 dollar I år.

Davis, 76 år gammal, var märkligt nog den förste och är fortfarande den ende som sökt anslag till ett ME / CFS forskningscenter, som har bytt sin stora NIH-centeransökan mot en mindre – men ändå ganska bastant – anslagsansökan sedan forskningscentra tillkännagavs I höstas.

Detta var verkligen en anslagsansökan som man skulle ha förväntat sig att gå vägen.  Den bockade av alla rutorna; den visar på spetsteknologier med medverkan av två högt respekterade forskare från en topp-akademisk institution.  Den är den slags ansökan som NIH I åratal har sagt att de vill ha från ME / CFS-forskare …   (Fortsätt läsa här: http://bit.ly/2tGYXtH.)

OMF tackar Siv Pierson för översättningen.

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669