Search
Close this search box.

HealthRising: Ron Davis får (endelig) sin store tildeling

Denne #OMFScienceWednesday deler vi den spennende nyheten om Dr. Ron Davis og hans team som har fått tildelt forskningsmidler fra NIH, tilsammen 3.9 millioner dollar over fem år. 2.5 millioner dollar går til forskning og resten går til Stanford University. (NIH betaler alltid indirekte kostnader til universiteter I USA I tillegg til midlene det er søkt om)

Tildelingen er for å studere “Molekylær og single-celle immunologi I ME / CFS for å “avdekke det immunologiske grunnlaget for ME / CFS.” Takk til Cort Johnson som har skrevet denne gode artikkelen som forklarer tildelingen: [les hele artikkelen her http://bit.ly/2tGYXtH.]

Noen ganger er alle gode ting tre. Ron Davis har fått (og fått avslått) mange søknader hos NIH, men han ble sjokkert av responsen til hans første forsøk på å få tildelt midler fra NIH til CFS/ME.

Denne gangen leverte derimot NIH. Davis’ første forsøk på å søke til et NINDS panel ble avslått av behandlere som ikke en gang vurderte søknaden. Hans andre forsøk på å søke for et ME / CFS-senter resulterte I en så merkelig respons at han klaget til en komite I NIH. Hans tredje forsøk er derimot en suksess, og tydeligvis det første via et tildelingspanel for ME / CFS (Special Emphasis Panel [ZRG1-CFS-M (80)S])

Den store flerårige tildelingen RO1 går til Stanford Genome Center med tittel “Molecular and Single Cell Immunology of ME / CFS strekker seg over fem år og utbetaler 745.000 dollar I inneværende år.

Davis er I en alder av 76 år den første og foreløpig eneste som har søkt om forskningsmidler for et ME / CFS-forskningssenter og som har fått endret det til et mindre men fortsatt ganske solid tildeling siden forskningssenterne ble kunngjort I fjor høst.

Dette var en søknad som var forventet kom til å bli vellykket. Den oppfylte alle kriterier, den inneholder nyskapende teknologi og to svært respekterte forskere fra en hoyt ranket akademisk insitusjon.

Det er denne typen søknad NIH har uttrykt at de ønsker fra ME / CFS-forskere I årevis … (les mer her: http://bit.ly/2tGYXtH.]

 

OMF takker Siri T for oversettelsen

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669