Search
Close this search box.

Jakten på unnvikende patogener i ME / CFS.

Fører infeksjoner til varige forandringer i immun eller metabolske funksjoner som leder til symptomer, eller er patogenet fremdeles tilstede? Denne #OMFScienceWednesday, diskuterer OMF nylig finansiert forskning for å ta opp dette sentrale spørsmålet i ME / CFS.

Fører infeksjoner til varige forandringer i immun eller metabolsk funksjon som fører til symptomer, er patogenet fremdeles tilstede, eller kan det være begge deler? OMF finansierte nylig forskning for å ta opp dette sentrale spørsmålet innen ME / CFS patologi.

Noen virus kopieres ved å bruke RNA, mens andre virus kopieres ved å bruke DNA i stedet. Flere patogener som har blitt assossiert med utbrudd av ME / CFS er DNA virus, inkludert herpesvirus (HHV6, HHV7, EBV), cytomegalovirus, parvovirus B19 og adenovirus. Selv om det er gode bevis på at disse virusene kan trigge ME / CFS, er studier inkonsekvent om patogenet fortsetter etter utbrudd.

The Standford Genome Technology Center under Dr. Ron Davis samarbeidet med Dr. Eric Delwart fra the Blood Systems Research Institute for å undersøke pasienters blod for mikroorganismer.

Ved å sammenligne DNA sekvensen fra mikroorganismene de fant til DNA-et av alle mikroorganismer vi kjenner til, kunne forskerne finne ut om pasientene hadde forhøyet nivå av noen av de kjente mikrobene. Forskerne kan til og med identifisere organismer som ingen tidligere har studert, og finne nære DNA slektninger til mikroorganismer ved å skanne for delvis matcher. Men, de fant ingen uvanlige mikroorganismer, eller bevis for at det var signifikant forskjell i mikroorganisme populasjon mellom pasienter og friske kontroller.

Videre, leitet forskerne etter cellefritt DNA. Cellefritt DNA er genetisk materiale som en gang hørte til en pasients egne celler, eller DNA som pleide å høre til bakterier, sopp, eller virus. Når patogener dør og brytes ned i pasientens kropp, blir deler av DNA-et deres sluppet inn i blodstrømmen for å bli eliminert. Noen patogen er vanskelig å oppdage om infeksjonen hovedsakelig er begrenset til et bestemt organ eller vev; derimot, ved å stole kun på fragmenter og ikke på hele, friske patogen, kan cellefri DNA-analyser identifisere en infeksjon som vokser hvor som helst i kroppen. Da forskerne leitet etter DNA virus, var det ingen forskjell i de totale nivåene av DNA virus i pasienter og kontroller.

Å undersøke cellefritt RNA for å lete etter RNA virus, som enterovirus – spesielt studert av John Chia i samarbeid med ME / CFS utbrudd – er mer utfordrende, på grunn av at cellefritt RNA er mindre stabilt. The Stanford genome technology center utvikler nå teknologi som vil la dem se etter RNA virus i ME / CFS populasjonen.

Hvis analysen av mikroorganismer avslører et spesielt mønster av vanlige patogen, vil det kanskje være mulig å bruke som en del av en diagnostisk algoritme. Hvis en dvelende infeksjon forårsaker eller deltar til ME / CFS’ symptomer i en undergruppe av pasienter, vil det kanskje være mulig å adressere med målrettet terapi.

Les vårt tidligere innlegg om virus ved ME / CFS: her

OMF takker Beathe Lindseth for norsk oversettelse.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669