Search
Close this search box.

Møt Mohsen Nemat-Gorgani, PhD, medlem av SGTC teamet

På denne #OMFScienceWednesday er vi glad for å introdusere dere til et sentralt medlem av det OMF finansierte ME Collaborative Research Center team på Stanford Genome Technology Center (SGTC), Mohsen Nemat-Gorgani, PhD. Dr. Nemat-Gorgani leder et team for å undersøke røde blodceller (RBC) hos ME-pasienter. Mohsen delte sin historie med OMF:

Mohsen Nemat-Gorgani, PhD, member of the SGTC team

Jeg ble født og oppvokst i Iran, og tok min bachelor og høyere studier i Storbritannia. I 1974, fikk jeg min PhD i biokjemi fra Warwick Universitet, og etter et år med postdoktoral trening på Vanderbilt, returnerte jeg til Iran. I oktober 2003, kom jeg til Stanford Genome Technology Center (SGTC) som besøkende professor fra Tehran universitet, og fortsatte å jobbe som forskningskollega frem til slutten av friåret. I tiden min på senteret, deltok jeg i forskjellige teknologiske utviklingsprosjekt, og rundt to år siden, etter et lite avbrekk fra senteret, begynte jeg å jobbe med ME.

Ved deltakelsen på ME prosjektet, og i de første få månedene mine på senteret, lærte jeg, først og fremst ved å snakke med Ron Davis, Laurel Crosby og mange pasienter, at utilstrekkelig blodstrøm til vevet kunne være årsaken til noen av symptomene rapportert ved ME. Det ble også gjort kjent for meg at de røde blodcellene (RBCs) og deres mekaniske egenskaper kan i stor grad bestemme den reologiske (deformasjon og flyt) oppførselen av blod i normale- og sykdomstilstander.

Interessant nok, noen få år før jeg jobbet med ME, var jeg noe involvert i en studie om de mekaniske egenskapene av brystkreft-celler på senteret. Dette arbeidet ble gjennomført av Shane Crippen, en avgangselev under veiledning av Ron Davis, Roger Howe og Stefanie Jeffrey (elektrisk ingeniør og Stanford Medical School, henholdsvis). I løpet av etterfølgende diskusjoner (I juni 2016) med Ron og Roger, ble det bestemt at vi skulle se på de mekaniske egenskapene av røde blodceller relatert til ME, og vi begynte å utforske ulike tekniske tilnærminger for å nå dette målet.

I januar 2017, under et besøk til SJSU, møtte jeg Anand Ramasubramanian som nettopp hadde tatt opp en fakultetsposisjon hos Chemical and Materials Engineering Departementet. Anand hadde tidligere sett på deformbarheten til monocytter ved bruk av et mikrofluidisk plattform, og i løpet av våre diskusjoner, ble det åpenbart at et samarbeid med hans team (som involverte Amit Saha, som hadde jobbet sammen med Anand om deformabilitet av mococytter som en del av hans PhD oppgave, og avgangselever) ville være en effektiv vei å gå fremover. Noen få måneder senere, ble studiene satt i gang, og med den fremragende tekniske støtten fra Julie Wilhelmy og Layla Cervantes, prøver av et stort antall (over 30) av ME pasienter og friske kontroller ble samlet på SGTC, og senere analysert på SJSU. 

Deformbarhet av røde blodceller antas å spille en viktig rolle i deres hovedrolle – transporten av oksygen og karbondioksid via blodsirkulasjon. De er meget elastisk, noe som gjør at de kan fraktes lett. Grunnen til denne eksepsjonelle egenskapen finner vi i sammensetningen av membranen og membran-cytoskjellett interaksjonen. En frisk rød blodcelle er ca. 8.0 µm i diameter. En liten reduksjon i deformabiliteten har vist seg å gi en betydelig økning i mikrovaskulær strømningsmotstand, med viktige fysiologiske implikasjoner.

Deformbarhet av røde blodceller har vist seg å være svekket i ulike patologier inkludert inflammatoriske tilstander som sepsis. Nylige studier har tydelig indikert at inflammasjon er involvert i ME. Dessuten er røde blodceller svært utsatt for oksidativt stress på grunn av det høye innholdet av flerumettede fettceller i cellemembranen, en prosess som kan svekke deformbarheten, og noen studier har indikert oksyadtiv skade på røde blodceller som forekommer i ME.

Ved hjelp av den mikrofluidisk plattformen, har de kjemiske egenskapene til røde blodceller fra ME og friske kontrollprøver blitt sammenlignet ved å bestemme tidspunktet for å gå inn i kanalene så vel som transitthastighet og forlengelseskapasitet. Våre foreløpige resultater tyder på klare forskjeller i deformbarheten av røde blodceller fra ME og friske kontrollblodprøver ved hjelp av denne plattformen. Et manuskript som beskriver disse observasjonene har nylig blitt sendt inn til publikasjon.

Pågående studier inkluderer biokjemiske analyser, membranfluiditetsbestemmelse, lipidomikanalyser, atomkraftmikroskopi (AFM), elektron skanning mikroskopi, zeta potensial og simuleringsstudier.

I de siste månedene har vi etablert samarbeid med andre grupper, inkludert de følgende:

 1. Andrey Malkovisky, PhD, Stanford School of Medicine, og Stanford Nano Shared Facilities (AFM studier).
 2. Vinny Chandran Suja, avgangselev, chemical engineering, Stanford (zeta potensial studier).
 3. Eric Shaqfeh, PhD, Professor, og Amir Saadat, Postdoctoral Scholar, Chemical Engineering, Stanford (simuleringsstudier).

Zeta potensial og studier som relaterer til denne er forventet å være i samarbeid med Gerald Fullers gruppe (Professor, Chemical Engineering, Stanford).

Økonomisk støtte til alle disse arbeidene er gitt av OMF. Det er håpet at forskjeller i røde blodcellers mekaniske egenskaper vil tjene som en etikettfri biomarkør i ME diagnose. Vi håper de nevnte samarbeidenes arbeid vil hjelpe oss å utvikle en diagnostisk enhet for ME.

Det er en stor glede og privilegium å være en del av Rons team, og å forsøke å bidra til å løse mysteriet om ME.

Takk Mohsen, for å gi oss et detaljert innblikk i de potensielle effektene av røde blodcellerendinger, og for å lede et stjernespann. Vi setter pris på ditt arbeid med Dr.Davis.

OMF takker Beathe Lindseth for oversettelse til norsk.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

 • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
 • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
 • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
 • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

 • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
 • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
 • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
 • Questions? Give us a call at 650-242-8669