Search
Close this search box.

Nyheter – OMF-finansierad studie: COVID-19 och ME / CFS

Nyheter
OMF-finansierad studie: COVID-19 och ME / CFS

Mot bakgrund av COVID-19 fortsätter Open Medicine Foundation (OMF) att fokusera på att skaffa den kunskap som behövs för att vinna kampen mot ME / CFS och andra kroniska, komplicerade sjukdomar. På grund av pandemin finns det idag en möjlighet att få en ökad förståelse för ME / CFS.

Inom OMF är vi stolta över att kunna tillkännage ett flerårigt samarbetsprojekt för att finna nyckeln till utlösningsmekanismerna för ME / CFS som uppdagats genom studien av patienter som haft COVID-19. I centrum för detta arbete står synergieffekterna från den strategiska relationen mellan cheferna på våra fyra gemensamma forskningscentra (Collaborative Research Center, CRC).

Under de kommande månaderna kommer vi att dela med oss av information om studien och om hur den fortskrider. Vi kommer också att fortsätta att utöka våra satsningar för att få fram den betydande finansiering som krävs för att genomföra denna internationella studie och för att upprätthålla de över trettio pågående forsknings- och behandlingsprojekten vid de fyra OMF-finansierade forskningscentren (CRC).

Följande översikt har tagits fram av våra CRC-chefer under ledning av Ronald W. Davis, PhD. Vi hoppas att du efter att ha tagit reda på mer kommer att välja att skänka ett bidrag idag och stödja detta banbrytande åtagande:

 Övergång av COVID-19-patienter till personer med ME / CFS 

– Vi är stolta över att kunna meddela att en studie av patienter med COVID-19 har inletts för att övervaka sjukdomens förlopp och dess sekvelae (den medicinska termen för kroniska åkommor efter en sjukdom) för att fastställa om dessa konverteras till ME / CFS, och om detta inträffar, för att studera den molekylära transformationen.

Detta kommer att inbegripa insamling av prover från kroppsvätskor med täta intervall, kontinuerlig hälsoövervakning via kroppsnära produkter och symptomdata som registrerats vid många separata tidpunkter under två års tid. Det förväntade resultatet är att vissa kommer att utveckla ME / CFS, eftersom många andra virus fungerar som utlösare för sjukdomen.

COVID-19-pandemin utgör en oöverträffad möjlighet att studera de biologiska faktorer som kan avgöra eller förutsäga utvecklingen av ME / CFS.

Hos en betydande andel patienter föregicks utvecklingen av ME / CFS av allvarlig virusinfektion. I den nuvarande COVID-19-pandemin verkar det troligt att COVID-19 också kan vara en utlösare och att många människor kommer att utveckla ME / CFS.

Upp till 11 % av patienterna som hade allvarliga infektioner till följd av Epstein-Barr-virus (EBV), Q-feber (Coxiella burnetii) eller Ross River-virus (RRV) med flera tros utveckla ME / CFS. Andra studier efter SARS och MERS tyder på att en ännu högre andel (50 %) utvecklar ME / CFS eller fibromyalgi.

Efter att COVID-19-patienter återhämtat sig från den akuta sjukdomsfasen kan de vara utsatta för avsevärd risk under en längre period av post-viral trötthet, som kan pågå i sex månader eller längre innan de återgår till sitt tidigare normaltillstånd. För en del patienter kan det emellertid förekomma att tröttheten inte försvinner eller att den blir ännu mer djupgående under dessa första sex månader, för att fortsätta på obestämd tid till att omvandlas till ME / CFS.

En detaljerad genomisk, metabol och proteomisk analys kommer med tiden sannolikt att ge enorma insikter för att förstå hur man identifierar de vägar som kan vara användbara för att förutsäga, diagnostisera eller behandla ME / CFS.

Världen är för närvarande intensivt inriktad på COVID-19. Sannolikt innebär konverteringen av tusentals patienter till en sjukdom som orsakar livslångt lidande en unik möjlighet för världen att äntligen ägna ME / CFS den uppmärksamhet som sjukdomen förtjänar.

Vår kampanj May Momentum under 2020 påminner oss om att det är av största vikt att fortsätta vara fokuserade, modiga och framför allt hoppfulla.

Ge ditt stöd till OMF – vi söker efter svaren och lösningarna.


 

Donera till #MayMomentum
och visa världen att kampen mot ME / CFS är viktig för alla.

Gå in på #MayMomentum för mer information.

Vill du hellre använda Facebook för månadsdonationer eller engångsdonationer?
Ta en titt här: #MayMomentum Facebook

 


 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669