Search
Close this search box.

OMF-finanisert forskning: Røde blodceller og deres formbarhet i ME / CFS

denne #OMFScienceWednesday, presenterer vi et nytt prosjekt finanisert av OMF som evaluerer formbarheten til røde blodceller som en potensiell biomarkør for ME / CFS.

Røde blodceller er de mest vanlige cellene i blodet. Deres hovedrolle er å transportere oksygen og karbondioksid i blodet, og denne oppgaven avhenger delvis av deres evne til å endre fasong, eller “formbarhet”/elastisitet mens de beveger seg i små blodkar. Endringer i de røde blodcellenes formbarhet forbindes med inflammasjon og sykdommer som sepsis, og noen studier antyder at skader på røde blodceller forekommer I ME / CFS. Disse observasjonene har, sammen med utvikling av ny teknologi som har muliggjort å å måle formbarheten til røde blodceller, ført til at teamet til  Dr. Ron Davis’ på Stanford og deres samarbeidspartnere på San Jose State University har undersøkt formbarheten i røde blodceller i forbindelse ME / CFS.

Noen veldig tidlige data generert av dette teamet indikerer at de røde blodcellenes formbarhet er redusert hos noen pasienter med ME / CFS.

De røde blodcellene som er testet fra pasienter med ME / CFS virker så langt å bevege seg tregere og forlenge seg mindre enn i prøver fra friske kontroller. Vi finaniserer et prosjekt for å bekrefte disse funnene hos flere pasienter, og for å studere røde blodceller med flere metoder. Disse inkluderer forskjellige metoder med bruk avanserte mikroskoper for å lære mer om disse forskjellene.

Hvis disse undersøkelsene er vellykkede kan de etablere en ny biomarkør for ME / CFS som kan bidra til diagnostisering, samt bidra til å finne nye behandlingsmetoder! Stay tuned for more.

Lær om røde blodceller I denne videoen fra Khan Academy på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=fLKOBQ6cZHA

OMF takker Siri T. for denne oversettelsen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669