Search
Close this search box.

Vilken funktion har B-celler och T-celler och varför är de viktiga för ME / CFS-forskningen?

I dagens #OMFScienceWednesday tittar vi närmare på två typer av celler som ingår i vårt immunförsvar och som har varit av särskilt intresse för ME / CFS-forskningen den senaste tiden:

T-celler och B-celler.

Båda dessa celltyper är viktiga för att försvara oss mot infektioner,  men de gör det på olika sätt:

  • B-celler tillverkar antikroppar som ”fångar in” invaderande bakterier. Ibland producerar de autoantikroppar som av misstag även angriper kroppens egen vävnad och vissa studier tyder på att det är vad som sker vid ME / CFS. Läkemedlet Rituximab, som tros minska mängden B-celler, har testats på patienter i hopp om att kunna dämpa överaktivitet hos B-cellerna. (se förra veckans inlägg för mer information ).
  • T-celler använder andra metoder, som t.ex. att signalera genom att producera cytokiner. En undergrupp av T-celler som kallas mördar-T-celler attackerar och eliminerar infekterade celler direkt. I kommande inlägg kommer vi förklara mer om forskningen på T-celler vid ME / CFS Collaborative Research Center at Stanford  som vi finansierar.

Läs mer om vad som utmärker T-celler och B-celler:

http://whoami.sciencemuseum.org.uk/

OMF tackar Lotta Hahn för den svenska översättningen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669